Naujas pranešėjų apsaugos įstatymas: ką reikia žinoti darbdaviui?
To read the newsflash in English, please click here: In English

  Algirdas Pekšys
 
Algirdas Pekšys
Partneris
siųsti el. laišką
   
  Agnietė Venckienė
 
Agnietė Venckienė
Vyresnioji teisininkė,
Darbo teisės praktikos
vadovė
siųsti el. laišką
   
  Jurgita Karvelė
 
Jurgita Karvelė
Vyresnioji teisininkė
siųsti el. laišką
   
  Aurelija Daubaraitė
 
Aurelija Daubaraitė
Teisininkė
siųsti el. laišką
   
Sveiki,

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Pranešėjų apsaugos įstatymas, kuris bus taikomas tiek viešajam, tiek privačiajam sektoriui. Įstatymu siekiama sudaryti saugias sąlygas asmenims, tarp jų ir darbuotojams, konfidencialiai pranešti apie žinomą pažeidimą ir išvengti neigiamų pasekmių dėl tokio pranešimo. Asmenys gali pranešti apie nusikaltimą, administracinį nusižengimą, netinkamą kolegos elgesį ir kitus pažeidimus, kuriais gali būti pažeidžiamas viešasis interesas. Svarbu yra tai, kad pranešėjas neprivalo būti įsitikinęs informacijos tikrumu arba turėti tai pagrindžiančių įrodymų, tai yra, jo informacija gali ir nepasitvirtinti, tačiau toks pranešėjas vis tiek įgyja apsaugą pagal įstatymą. Žinomai melagingos informacijos pateikimas yra draudžiamas.

Pateikiame trumpą darbdaviams aktualiausių pokyčių apžvalgą.

Kada privaloma įdiegti vidinį pranešimų kanalą

Darbdaviai, turintys 50 ir daugiau darbuotojų, privalo įdiegti vidinį pranešimų kanalą (pavyzdžiui, telefono „karštąją liniją“, intraneto liniją ar tam skirtą el. pašto adresą), per kurį darbuotojai galėtų pateikti informaciją apie pažeidimą.

Šį kanalą turi administruoti darbdavio paskirtas kompetentingas asmuo ar grupė asmenų, dėl kurių reputacijos nekyla abejonių. Toks asmuo yra atsakingas už tyrimo dėl pranešimo vykdymą ir galutinio sprendimo priėmimą.

Darbdaviai turės informuoti darbuotojus apie vidinius pranešimų teikimo kanalus, informacijos teikimo ir jos nagrinėjimo procedūrą. Taip pat reikės nustatyti vidines procedūras, užtikrinančias gautos informacijos ir ją pateikusių darbuotojų konfidencialumą.

Svarbu tai, kad nors darbdaviai, turintys mažiau nei 50 darbuotojų, neturi pareigos įdiegti vidinio pranešimų kanalo, tačiau jiems taikomos visos kitos pranešėjų apsaugos taisyklės (pvz., pareiga užtikrinti pranešėjų konfidencialumą ir nedaryti jiems neigiamo poveikio).

Konfidencialumo užtikrinimas

Darbdaviai privalo užtikrinti pranešėjų konfidencialumą – nei darbdavys, nei darbuotojai negali atskleisti pranešėjo tapatybės asmenims, kurie nedalyvauja pateiktos informacijos tyrime (kartais įskaitant ir įmonės vadovą).

Tyrimo vykdymas

Teisės aktai numato pateiktos informacijos tyrimo procedūrą ir terminus. Kompetentingas asmuo, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo informuoti pranešėją apie pradėtą tyrimą, o vėliau ir apie jo rezultatą.

Garantijos pranešėjams

Įstatymas numato konkrečias garantijas pranešėjams. Darbdavys privalo užtikrinti, kad informaciją pateikusiam darbuotojui nebūtų daromas neigiamas poveikis. Tai reiškia, kad negalima atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį kitiems darbuotojams ir imtis kitų priemonių. Jei pranešėjas teigia, jog patyrė neigiamą poveikį, darbdavys turi pareigą įrodyti, kad darbuotojas jį patyrė ne dėl jo pranešimo apie pažeidimą.

Ką turi atlikti darbdaviai

  • Turintys 50 ar daugiau darbuotojų:
    • įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus pateikimo kanalą;
    • paskirti už pranešimų priėmimą ir tyrimo organizavimą atsakingą asmenį;
    • nustatyti vidines procedūras, kaip bus gaunami ir tiriami pranešimai, užtikrinamos pranešėjų teisės bei vykdomi kiti įstatyme numatyti reikalavimai. Tokios procedūros gali būti įtvirtintos tiek atskiru dokumentu, tiek darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vidiniuose dokumentuose.
  • Personalo informavimas. Visiems darbdaviams rekomenduojame informuoti personalo specialistus ir vadovus apie pranešėjams taikomą apsaugą ir apie tai, kaip reikėtų elgtis su pranešimus pateikusiais darbuotojais. Tai padės sumažinti tikimybę, jog apie galimus pažeidimus pranešę darbuotojai apkaltins darbdavį bandymu susidoroti dėl pranešimo pateikimo.

Esame pasiruošę atsakyti į visus su naująja tvarka susijusius klausimus ir padėti parengti būtinus dokumentus.

  spausdinti HTML

Jei esate užsiprenumeravę „Sorainen“ naujienlaiškį mūsų svetainėje ar kitaip pasidalinę su mumis savo verslo kontaktine informacija, turime teisę siųsti Jums galimai aktualius pranešimus, naujienlaiškius ir teisės naujienas. Sužinoti apie tai, kaip naudojame Jūsų asmens duomenis ir kitą komunikacijos tikslais surinktą informaciją, bei susipažinti su savo teisėmis galite svetainės Rinkodaros politikos skiltyje.
Atsisakyti prenumeratos galite čia.
Keisti prenumeratos nuostatas galite čia.

© „Sorainen“ 2019
Visos teisės saugomos